Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane


- od 1 sierpnia 2018 roku.

 

Od 1 lipca 2018 roku w/w wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje odpowiednio:

  • świadczenie z programu „Dobry start” do dnia 30 września,

  • świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października,

  • świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada.

 

Kryterium dochodowe nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.,

  • świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. lub 1200 zł. - w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. lub 764 zł. -w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”,

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

Świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017. Jeżeli w roku 2017 lub 2018 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z programu „Dobry start” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach przy ul. Głównej 61.

W/w druki są również dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-07-2018 13:58

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 16-07-2018 14:04
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 447388, dzisiaj: 93
×

Wyszukaj w serwisie