Świadczenie „Dobry start” 300+

dobry_start_300.jpeg

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowo to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z projektem ustawy w 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie można złożyć od 1 lutego – elektroniczne za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia w formie papierowej osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61 oraz ze strony internetowej ops.branice.pl - Dokumenty do pobrania, www.mpips.gov.pl.

  • Tak jak dotychczas o świadczenia będzie można wnioskować do 30 listopada 2021 r.
  • To, kiedy pieniądze wpłyną na konto wnioskodawcy, uzależnione jest od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
  • W przypadku wniosków złożonych od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r., ich rozpatrzenie oraz wypłata świadczeń powinna nastąpić w okresie lipiec-sierpień. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, to wypłata nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej, a także dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do OPS w celu uniknięcia powstania nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach lub pod numerem tel. 798 171 410.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 18-06-2018 13:21

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 01-02-2021 21:38
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 111228, dzisiaj: 69
×

Wyszukaj w serwisie