Świadczenie „Dobry start” 300+

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowo dla każdego uczącego się dziecka to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Formularze wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61 oraz ze strony internetowej ops.branice.pl - Dokumenty do pobrania, www.mpips.gov.pl.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”, będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

UWAGA! Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku!

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

 

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do OPS w celu uniknięcia powstania nienależnie pobranego świadczenia.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach (pok. nr 3) lub pod numerem tel. 798 171 410.

 

 

PDFDobry Start ulotka.pdf


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 18-06-2018 13:21

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 10-05-2021 16:47
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 149626, dzisiaj: 111
×

Wyszukaj w serwisie