Okres zasiłkowy 2018/2019.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. uprawnienia do świadczenia wychowawczego ustala się na podstawie dochodów z 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.
 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2017 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń, na obecnie trwający okres zasiłkowy wynosi 3399 zł. tj 283,25 zł miesięcznie.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:22

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 14-05-2019 12:01
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 53382, dzisiaj: 69
×

Wyszukaj w serwisie