Okres zasiłkowy 2023/2024

Okres zasiłkowy 2023/2024

W okresie zasiłkowym 2023/2024 trwającym od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2022 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 r., w wersji papierowej od 1 sierpnia 2023 r.
 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2022 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń, na obecnie trwający okres zasiłkowy wynosi 5.549,00 zł tj 462,42 zł miesięcznie.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.

 

 


W okresie zasiłkowym 2021/2022 trwającym od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2020 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2021 r., w wersji papierowej od 1 sierpnia 2021 r.
 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.

 

 

 

 

 


 Okres zasiłkowy 2020/2021.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2019 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.
 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2018 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń, na obecnie trwający okres zasiłkowy wynosi 3.244 zł tj 270,33 zł miesięcznie.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:15

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 04-02-2024 20:52
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449354, dzisiaj: 42
×

Wyszukaj w serwisie