Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie pomocy / zaświadczenie o pobieranych świadczeniach

1. Wniosek o udzielenie pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
PDFwniosek o pomoc OPS BRANICE.pdf (28,95KB)
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieranych świadczeniach
PDFWniosek o zaświadczenie o pobieranych świadczeniach.pdf (43,65KB)
3. Zaświadczenie o dochodach za miesiąc
PDFZaświadczenie o dochodach.pdf (29,28KB)

 

Fundusz alimentacyjny

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
PDFFA-1_v6a.pdf FA 21-22.pdf (129,40KB)
2. Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji
PDFZFA- oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf (385,76KB)
3. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
PDFZFA-03.pdf (428,13KB)
4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
PDFZFA-05.pdf (77,78KB)

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
PDFSR-4.pdf (122,36KB)
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
PDFSR-4Z.pdf (85,58KB)
3. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
PDFZSR-05_nowy_okres.pdf (93,40KB)
4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne -oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.
PDFZSR-06.pdf (77,44KB)
5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
PDFZSR-07.pdf (77,44KB)
6. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.
PDFZSR-10.pdf (77,33KB)

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
PDFSR-2_v7a.pdf becik.pdf (117,29KB)
2. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
PDFZSR-05_nowy_okres.pdf (93,40KB)
3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
PDFZSR-07.pdf (77,44KB)

 

Świadczenie pielęgnacyjne

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
PDFSR-5.pdf (105,92KB)
2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.
PDFZSR-10.pdf (77,33KB)

 

Świadczenie rodzicielskie

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
PDFSR-7.pdf (104,06KB)

 

Zasiłek pielęgnacyjny

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
PDFSR-3.pdf (97,80KB)

 

Zasiłek rodzinny

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
PDFSR_-1__v7_c.pdf (203,22KB)
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
PDFSR-1Z___.pdf (129,31KB)
3. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym.
PDFZSR-05_nowy_okres.pdf (93,40KB)
4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne -oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.
PDFZSR-06.pdf (77,44KB)
5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
PDFZSR-07.pdf (77,44KB)
6. Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy.
PDFZSR-8.pdf (79,58KB)
7. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.
PDFZSR-10.pdf (77,33KB)
8. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
PDFZSR-12.pdf (85,39KB)

 

Świadczenie wychowawcze 500+

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
PDFSW-1_v6b.pdf (106,78KB)
2. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym.
PDFZSW-01_nowy_okres.pdf (93,08KB)
3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
PDFZSW-3_nowy.pdf (93,08KB)

 

Świadczenie "Dobry Start" 300+

1. Wniosek o  ustalenie  prawa do świadczenia dobry start.
PDFSDS-1.pdf (281,68KB)
2. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym.
PDFZSW-01.pdf (93,08KB)

 

Upoważnienia

1. Upoważnienie do odbioru gotówki w kasie Urzędu Gminy.
PDFUPOWAZNIENIE do odbioru gotowki w kasie.pdf (20,53KB)
2. Upoważnienie do odbioru decyzji.
PDFUpoważnienie do odbioru decyzji.pdf (19,20KB)

 

Karta Dużej Rodziny

1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
PDFKDR.pdf (93,97KB)
PDFObjaśnienia do wniosku o przyznanie KDR.pdf (41,57KB)
PDFInstrukcja jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR.pdf (2,81MB)
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
PDFZKDR-01.pdf (79,57KB)
3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
PDFZKDR-02.pdf (77,55KB)
4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
PDFZKDR-03.pdf (78,16KB)
5. informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
PDFZKDR-04.pdf (83,39KB)
PDFInstrukcja jak wypełnić wniosek o ZKDR-04.pdf (838,93KB)

Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 25-01-2018 13:34

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 12-01-2022 14:59
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449350, dzisiaj: 38
×

Wyszukaj w serwisie