Komunikat - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach

Głubczyce, dnia 04.03.2020r.

 

KOMUNIKAT nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, który ukazał się 04.03.2020r. mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zaleca się:

  • Zachować spokój i na bieżąco śledzić komunikaty oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • Pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które mają istotny wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

Pamiętaj!!!

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Głubczycach tel. alarmowy całodobowy 512 244 008 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, tel. (77) 44 33 043 lub (77) 44 33 044;
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. (77) 408 79 56.

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (Również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

PPIS w Głubczycach Alina Mazur-Ciapa


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 14-03-2020 00:32
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452128, dzisiaj: 66
×

Wyszukaj w serwisie