Specjalistyczne usługi opiekuńcze

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRANICACH

z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach zaprasza do współpracy osoby chętne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (gmina Branice) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w formie zajęć ruchowych (SI) świadczonych przez terapeutę.

 

Osoba wykonująca w/w usługi musi spełnić warunki zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:

  1. specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:
  • terapeuty posiadającego kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
  1. osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji;
  1. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osobę, która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiada co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2 i ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
  2. osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Główna 61, 48-140 Branice.

Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 77 460060, 781 610500 lub pocztą elektroniczną opsbranice@post.pl.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 27-06-2019 17:51

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 27-06-2019 18:21
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452156, dzisiaj: 94
×

Wyszukaj w serwisie