Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

nowy okres zasiłkowy 19-20.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane


- od 1 sierpnia 2019 roku.

 

Od 1 lipca 2019 roku w/w wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

 

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje odpowiednio:

  • świadczenie z programu „Dobry start” do dnia 30 września,

  • świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października,

  • świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada.

Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł.,

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. lub 764 zł. -w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”,

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

 

Świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

W okresie zasiłkowym 2019/2020 należy wykazać dochody za rok 2018. Jeżeli w roku 2018 lub 2019 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp.

 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z programu „Dobry start” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach przy ul. Głównej 61.

W/w druki są również dostępne na stronie internetowej tutejszego Ośrodka: www.ops.branice.pl.

 

Aby usprawnić obsługę klienta i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2019 r. wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach wg harmonogramu, który zostanie przedstawiony w przyszłym numerze Informatora Branickiego.

 

 

 

Aneta Kuziora

Kierownik OPS Branice

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 11-06-2019 12:20

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 11-06-2019 12:27
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452166, dzisiaj: 104
×

Wyszukaj w serwisie